top of page

הכל אודות קרן פועלים לעסקים

השאירו פרטים לבדיקת זכאות חינם

Success! Message received.

קרן פועלים לעסקים הוקמה על מנת לסייע לעסקים קטנים ובינוניים בהלוואות 

ההלוואות ניתנות לעסקים בהקמה ועסקים קיימים למטרות של הון חוזר והשקעות בעסק.

עיקרי התנאים:

1. הלוואות עד 500,000 ש"ח או 10% מהמחזור השנתי, הגבוה מביניהם.

2. הלוואה לתקופה של עד 6 שנים, קיימת אפשרות לשנה גרייס.

3. ריבית אטרקטיבית (הריבית נקבעת עפ"י רמת הסיכון)

4. עד 25% בטחונות.

פרטים נוספים ולבדיקת זכאות חינם, אנא השאירו פרטים או התקשרו עכשיו 073-7309990

לחצו כאן לבקר באתר שלנו

 

ההלוואה ניתנות למטרות הבאות:

 1. הרחבת עסק קיים.

 2. פיתוח או תפעול שוטף ( הון חוזר).

 3. פירעון הלוואה /אשראי ובלבד שהאשראי הנפרע מקורו בבנק אחר.

 4. עסקים בהקמה

 

 

 מסלולי ההלוואות:

ההלוואות ניתנות מאחד מארבעת המסלולים הבאים:

 1. מסלול הון חוזר - לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.

 2. מסלול השקעות - הרחבת עסקים קיימים, נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מהיזמים.

 3. מסלול עסקים בהקמה - מתן הלוואה לעסקים חדשים, נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מהיזמים.

תנאי סף לקבלת הלוואה בקרן

באמצעות הקרן ניתן להעמיד הלוואות ללווים העומדים בכל התנאים הבאים:

 • העסק המאוגד בישראל.

 • מחזור שנתי: עד 25 מיליון ₪.

 • היעדר חובות שטרם הוסדרו לרשויות המס (עד לאישור ההלוואה יגיע העסק להסדר מול הרשות הרלוונטית).

 • חשבונו של העסק ו/או חשבונו הפרטי של מי מבעליו אינו מוגבל ו/או מעוקל בבנק ולמיטב ידיעת הבנק אינו מוגבל ו/או מעוקל בבנק כלשהו, ולפי הצהרתם בכתב של בעלי העסק, חשבונותיהם אף אינם מועמדים להגבלה.

 • בעל העסק הלווה הצהיר בכתב, כי אין לבנק כלשהו תביעה משפטית נגד העסק ו/או בעליו, וכי העסק אינו מצוי בכינוס נכסים ו/או פירוק, ואין ננקטים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.

 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כפגום בחשבונות הלווה.

 • עסק בהסדר – עסק חייב הנמצא בהסדר חוב בשל קשיים שהיו לו לגבי ביצוע לוח תשלומים שנקבע עם קבלת הלוואות, לא יהיה רשאי לפנות לקבלת אשראי בקרן כל עוד לא פרע את התשלומים.

 • הלווה חתם על ויתור על סודיות בנקאית לצורך בדיקת העסק ובעליו על ידי CofaceBdi והבנק, לרבות העברת כל אינפורמציה שתידרש ל-  CofaceBdiולבנק לשם בחינת הבקשה.

 • הלווה יתחייב לשתף פעולה עם CofaceBdi והבנק לרבות העמדת המידע והמסמכים הנדרשים לצורך הבדיקה הכלכלית לפני ביצוע ההלוואה ולאחריה.

 • בהסכם ההלוואה התחייב הלווה לכך שישתמש בכספי ההלוואה אך ורק למטרות שפורטו בתכנית המאושרת, ולא לכל מטרה אחרת.

צור קשר

תודה על פנייתך ניצור עמך קשר בהקדם

bottom of page