top of page

מדינת ישראל מעמידה הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים.

 

ניתן להשתמש בהלוואה לכל אחת מהמטרות הבאות:

 

 • מימון הרחברת עסקים קיימים, לדוגמא: רכישת ציוד, שיפוץ, פרסום וכו', מימון הון חוזר לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי, לדוגמא: מימון מלאי והון חוזר.

 • הקמת עסקים חדשים.

 • ​50% מההלוואה המבוקשת יכול לשמש לפירעון התחייבויות קיימות בעסק.

 • ההלוואות יועמדו באמצעות הבנקים בעבור עסקים קטנים או בינוניים.

פרטי ההלוואה:

 

 • עד 500,000 ש"ח או 8% מהמחזור האחרון הגבוה מביניהם. 

 • ההלוואה ל 5 שנים כאשר קיימת אפשרות לדחייה בחצי שנה של תשלומי הקרן.

 • ריביות אטרקטיביות.

 • עד 90% ערבות מדינה.

 • ההלוואה נחשבת כחוץ בנקאית ולא מכבידה על האובליגו הבנקאי.

תנאי סף:

 

 • העסק הינו עסק קטן או בינוני, המאוגד בישראל.

 • היעדר חובות שטרם הוסדרו לרשויות המס.

 • חשבונו של העסק ו/או חשבונו הפרטי של מי מבעליו אינו מוגבל ו/או מעוקל.

 • אין לבנק כלשהו תביעה משפטית נגד העסק ו/או בעליו והעסק אינו מצוי בכינוס נכסים ו/או פירוק.

 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כפגום בחשבונות הלווה.

 

                    הלוואות בערבות המדינה

צור קשר

תודה על פנייתך ניצור עמך קשר בהקדם

bottom of page